Facebook oglašavanje

Facebook oglašavanje predstavlja jedan od najvažnijih načina promocije. Veliki broj aktivnih korisnika ove mreže podupire ovu činjenicu. Najveća prednost Facebooka je direktna komunikacija sa publikom preko koje dobijate povratne informacije o vašem proizvodu ili usluzi. Prednost Facebooka je i precizna mogućnost targetiranja, odnosno određivanja kome će se prikazivati oglasi.

Određivanje ciljne grupe

Određivanje ciljne grupe je moguće na osnovu demografskih karakteristika, različitih interesa na korisničkim profilima kao i načinu, odnosno preko koje platforme korisnici pristupaju Facebooku (kompjuter, Android smartphone, iPhone, Tablet).  Na pr. treba da reklamiramo aplikaciju za Android namenjenu praćenju utrošenih kalorija tokom treninga koja uz to predlaže plan prehrane. Naša ciljna grupa biće populacija između 16 i 50 godina, zainteresovana za sportske aktivnosti, trening, kulinarstvo i zdrav život, koja pristupa Facebooku putem Android mobilnog telefona. Prilično precizno.
Dodatni plus Facebook oglasima je jednostavnost u izradi. Dovoljan je kratak tekst i stimulativna fotografija da prenosu željenu poruku. Na taj način se ciljna grupa privlači na Facebook stranicu gde se promoviše konkretan proizvod ili se preusmerava na web stranicu. Dodatna ulaganja u kreiranje video oglasa, izradu banera ili nečeg trećeg u ovom slučaju nisu potrebni.

Vrste oglasa

Zavisno od ciljeva kampanje radimo više vrsta oglasa:

1. “Boost your posts” ili “Page Post Engagement” koristimo za promociju objave sa Facebook stranice. Samom promocijom povećavaju se doseg objave i “engagement” korisnika. Ovde važi Facebook pravilo o maksimalno 20% teksta koji sme imati slika na oglasu koji promovišemo.
2. “Promote your page” ili “Page Likes” oglas služi privlačenju novih fanova na Facebook stranicu.
3. “Send people to your website”, odnosno “Clicks To Website” oglas radimo za promociju web stranice (stranica za booking, posebnih ponuda, prijave na newsletter i slično) pa se tako klikom na oglas korisnici dovode na vašu web stranicu sa sadržajem koji promovišete.
4. “Increase conversions on your website” ili “Website Conversions” oglas takođe korisnike vodi na određenu web stranicu a u rezultatima oglasa možemo pratiti broj ostvarenih konverzija (rezervacija, prijava na newsletter, kupovina, upit…). Za uspešno praćenje konverzija kreiramo Conversion Tracking Pixel.
5. “Get installs of your app”, odnosno “App Installs”  koristimo za promociju aplikacije pomoću koje (najčešće) organizujemo nagradnu igru na Facebook stranici. Ako  je cilj što veći broj učesnika(osoba koje se registruju u aplikaciju) koristimo ovu vrstu oglasa.
6. “Increase engagement in you app” ili “App Engagement”  koristimo kada želimo da se što više korisnika koji jednom uđu u aplikaciju vrati više puta.
7. “Raise attendance to your event” ili “Event Responses” koristimo prilikom promocije raznih događaja. Kada na Facebook stranici kreiramo događaj(event) koristimo ovu vrstu oglašavanja ako želimo da što više ljudi dođe na taj događaj.
8. “Get people to claim your offer”, odnosno “Offer Claims” oglase koristimo za promociju kupona koje smo izradili pomoću opcije “Offer” na Facebook stranici.
9. “Get Video Views” koristimo za promociju video sadržaja.

Pogledajte neke primere Facebook oglasa.